Ana Sayfa
  
 
 
    Pariziyen Kanaryası
 
      
  Border Fensi Kanaryası 

 
 Beyaz Alman Tepeli Kanaryası
 
 
 
 
  Norviç Kanaryası
 
  Tepeli Gloster Fensi Kanaryası
 
      
   
 
  Tepesiz Krest Kanaryası    
 
 
         
  
                                                       KANARYA

Kanaryanın güzel melodili ötüşü, bu kuşun kuş dünyasında en sevilen ev hayvanı olmasını sağlamıştır. Kanaryalar bütün dünyada kendilerine hayranlık uyandıran ve beslenen kuşlardır. Kanaryaların bakımı kolaydır ,  zor koşullara dayanır ve her hangi bir ortama kolaylıkla uyum sağlar. Yaşamaları için küçük bir alan yeterlidir. Bununla birlikte, diğer kuşlarda olduğu gibi uçacak bir alan olmasından hoşlanırlar.

Kanaryaların en sevilen özelliklerinden biri, onların güzel nağmeli ötüşleridir. Dişiler ekseri cikleme sesleri çıkartır, erkekleri ise oldukça iyi ötücülerdir. Erkekleri ekseri yalnız başına konduklarında daha iyi öterler. Kanaryalar bütün dönemlerde iyi bir ev hayvanı olmasına karşılık, evlerine canlı  bir renk ve ötüş getirdiğinden, özellikle yaşlı insanların arzu ettikleri kuşlardır.

Evcil kanarya (Serinus canarius domesticus), Kanarya Adaları ve Azor Adaları’nda bulunan yaban kanaryasının (Serinus canarius canarius) yani Atlantik Kanaryası’nın soyundan gelmiştir. Yaban kanaryaları, 1478 kadar eski tarihlerde İspanya’ya getirilmiştir. Avrupalı kanarya üreticileri ötüş kanaryalarını geliştirme çalışmaları yaptılar. İlk evcil ötüş kanaryaları bu gün çok iyi bilinen Roller kanaryalarıdır. Ötüş kanaryaları Almanya’da, Hollanda ve Belçika’da geliştirilmiştir. Harz Dağları’ndaki Alman madenciler, kanaryaların evcilleştirilmesinde ve diğer ülkelere dağılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu madenciler  kanaryaları kömür madenlerinde zehirli gazların fark edilmesinde kullanmışlar ve kanarya hayranları olmuşlardır. Kanaryalar havadaki zehirli gazlara karşı insanlardan daha duyarlıdırlar Bu nedenle, eğer kuşlar aniden ölürse, madenciler oranın derhal boşaltılması gerektiğini biliyordu.

Kanarya sevenler, 18. Yüzyılın ilk yarısında yavaş yavaş çok sayıda renk türlerini ortaya çıkardılar. İngiltere’deki üreticiler tip (vücut ve şekil) ve tepeli kanaryalar üzerinde çalıştılar. Fransa, İspanya ve İtalya’da kıvırcık kanaryalar geliştirildi. Kırmızı İsketelerle eşleştirmeler yapılarak kırmızı föktörlü kanaryalar ortaya çıkartıldı.

Kanaryalar, Amerika Birleşik Devletlerine düzenli olarak ithal edilen ilk kuşlardır. Kayıtlar 1900’lü yıllara kadar geriye gider. Bu dönemde Amerika’ya her yıl ortalama 70.000 kanarya getirilmiştir. Buna rağmen maalesef yüzyıllarca Avrupa’da hayranlık uyandıran şov olgunluğu derecesine gelememiştir.

Kanaryaların teşhir edildiği şov ve yarışmalarda halen Avrupa’nın bir çok şehrinde kuş severlerin oldukça büyük kalabalık hayranları görülür.

Yaban kanaryaları, küçük koruluklu ve çalılıklı açık alanlarda yaşar. Tüyleri, kanatlarında ve üst kesimlerinde siyah renkte çizgili olmak üzere grimsi yeşil renklidir. Bunlar genellikle küçük gruplar oluşturur ve havada ondüleli rotalar çizerek uçuşurlar. Çalılıklar ya da küçük ağaçların kalın bir dalına yuva yaparlar. Yaban kanaryalarının ötüşü; hızlı serili, yüksek perdeden triller ve metalik seslerden oluşur. Bunlar; Avrupa Kanaryası (Serinus serinus) ile Afrika Yeşil Ötücü İspinozu yani Sarı Alınlı Kanarya (Crithagra mozambicus) ile de oldukça yakın akrabadır.

Kanaryalar tarihsel olarak, ses, renk ve tip türleri olarak üretilmiştir. Bazı üreticiler, bunların bazı özelliklerinin bir arada olmasını arzu ederek üretim yapmışlar, ancak bu her bir bireyin karmaşık kalıtım örnekleri nedeni ile çok zordur.

Ötüş için üretlen en yaygın kanaryalar Roller ırkıdır. Bununla birlikte, Timbrado ve Malinua ya da Waterslager da çok tutulan ırklardır. Ayrıca, American Singer ve Russian Singer kanaryaları bu listeye katılan yeni ötüş kanaryalarıdır.

Renk için üretilen kanaryalar; sarı ya da beyaz zemin renklilere karşı turuncudan kırmızıya kadar değişen zemin renkli (Kırmızı İskete’den türetilen melezler) kırmızı faktörlü kanaryalar olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Yaban Kanaryası’nın orijinal renkleri, sarı zemin üzerinde koyu siyah ya da kahverengi pigmentler içerir. Pigmentli ya da melanin adı, ekseri, sırtlarında koyu pigment örnekleri taşıyan kuşları tanımlamak üzere kullanılır. Sadece açık zemin renkleri gösteren açık renkli kuşlar, lipokrom olarak tanımlanır.

Mutasyonla sarı zemin rengini kaybetmiş kuşlar, beyaz bir zemine sahiptir. 1920’lerde, evcil kanaryalar ile tüylerinde kırmızı ya da pembe renklenme oluşturan genleri ortaya çıkaran İskete’lerle melezlendirme çalışmaları yapılmıştır. Sadece kırmızı ya da pembe renklenmeyi sağlayacak olan ve Kırmızı Faktör olarak tanımlanan bu özellik, renk mamaları ile daha belirgin hale gelir.

Lipokrom olarak en iyi bilinen renk türü sarı renktir ve bu kuşlar çok yaygın olarak beslenmektedir.

En ödüllü sarı renkli yarışma  kanaryaları, gaga ve ayaklarında bile hiçbir koyu pigment bulunmayanlardır.

Beyaz kuşlar, uçuş ve kuyruk tüylerinin sapları dışında tüm sarı pigmentlerini kaybetmiştir. İngiliz  beyazı farklı bir mutasyondur ve hiç bir yerinde sarısı yoktur. Turuncu ve turuncu kırmızı kanaryalar yoğun tek düze renklenmeye sahiptir. Sarı ya da kırmızının renk derecesindeki farklılıklar, tüylerin uzunluğuna ve her bir tüyün ucuna kadar sarı rengin uzanıp uzanmadığına bağlı olabilir. Daha açık renk dereceleri, kalın tüy ya da donuk ya da fildişi olarak tanımlanabilir. Renklerin yoğunluk derecesi şov kuşlarında da tasnif edilmiştir.

Pigmentli ya da melanin kanaryalar, siyah ve kahverengi pigmentlerden birisine  sahiptir ve altı farklı tür şeklinde ayrılrlar. Yeşil (sarı bir zemin üzerinde kahverengi ve siyah pigmentler), Mavi ( beyaz bir zemin üzerinde siyah ve kahverengi pigmentler), Bronz (Turuncu ya da Kırmızı turuncu bir zemin üzerinde siyah ve kahverengi pigmentler), Altın Tarçıni ( sarı bir zemin üzerinde kahverengi pigment), Gümüş Tarçıni (beyaz bir zemin üzerinde kahverengi pigment) ya da Turuncu Tarçıni (turuncu zemin rengi üzerinde kahverengi pigment). Daha açık renkli pigmentli kanaryalara pastel ya da opal denir.

Mozaik mutasyonlar, papağanların iki renkli mutasyonlarına benzer. Açık renkli kuşlarda ana renk beyazdır. İkinci renk sarı ya da kırmızı olmak üzere kuşun yüzünde, omuz başlarında, göğsünde ve kuyruk üstünde bulunur. İkinci renkler, yani kırmızı ya da sarı renklenme dişi moziklerin yüzlerinde gözün yanında sadece bir sürme, erkeklerde ise Saka Kuşlarında olduğu gibi bir maske oluşturacak şekildedir.

Tip ırkları  olarak üretilen kanaryalar; vücut şekilleri ve tüy örnekleri alışılmışın dışında olan kuşlardır. Border, Gloster, Yorkshire ve Norwich gibi İngiliz ırkları; Paris Kıvırcığı, Hollanda Kıvırcığı, Padovan, Gibber Italicus gibi Kıvırcık Kanaryalar ve Lizard gibi desenli kanaryalar vardır. Kıvırcık kanaryalar, odukça uzun tüylere, özellikle sırtlarında simetrik olması istenen kıvırcıklıklara sahiptir. Tırnakları bile uzun ve kıvrıktır. Bazıları tepelidir ve çeşitli renkleri elde edilebilir. İlaveten kıvırcık kanaryalar 23 cm (9 inç) büyüklüğündeolabilir.İngiliz ırkları vücut tipleri olarak üretilen türlerdir. Norwich büyük, ağır vücutlu ve yoğun yumuşak tüylü bir kuştur. Yorkshire, çok dik duruşlu ince bir kuştur, sıkı tüyleri ve ona aristokrat bir görünüş veren uzun bacakları vardır.

Tepeli Gloster, önden sarkık saça sahip bir kuşa benzeyen, 11 cm büyüklüğünde küçük bir ırktır. Lizard Kanaryası, sırtında pula benzeyen bir desen örneğine sahip bir kanarya ırkıdır.

Belçika Kamburu, bir akbabanın boynu ile uzun bir Yorkshire bir kuş görünümlü deformasyona uğramış tuhaf bir kuştur. Bu ırk, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortadan kaybolmuştu.

Bir kanarya satın alırken onun hareketli ve canlı olup olmadığına bakın. Öten bir kanarya istiyorsanız, bir erkek kanarya alın. Dişiler, nadiren bir erkek gibi ötebilir. Kuşun tüyleri, düzgün ve parlak, gözler parlak olmalıdır. Kanaryayı yakalayın ve ters çevirerek göğüs ve karnını inceleyin. Göğüs kemiği çok ince çıkıntılı olabilir. Kuşu kulağınıza tutarak, solunum hastalıklarının belirteci olan hırıltılar olup olmadığına bakın.

Kanaryalar boyut olarak, 11 cm olan Gloster boyutundan 23 cm olan Pariziyen hatta 25 cm olan Agi boyutuna kadar değişebilir. Ağırlıkları da 12gr  ile 30 gr arasında değişir.

Kanaryalar, insanların kafeslerinde onlara hayran oldukları ev hayvanlarıdır. Bunlar oldukça evcil olmalarına karşın, tipik munis hayvanlar değildir ve ele alınmaktan hoşlanmazlar.


  

 
   Tepeli Krest Kanaryası
 
  
Tepeli Kolumbus Fensi Kanaryası
   

Tepeli Lancashire Kanaryası
 
   
 
  Fife Fensi Kanaryası   
 
         
 Gibosos Espanol Kanaryası  

 
  
 Yorkshire Kanaryası
 
  
 
 
                                                                                 
Sunucu www.taksimhost.com.tr